fredag 13. oktober 2017

Dagens tall og dagens begrep

Vi var på kurs med jobben, og der ble jeg inspirert til å begynne med dagens tall og dagens begrep i klassen min. Jeg kommer ikke til å ha dette hver dag, men har tenkt å bruke det som en variasjon til lesekvart om morgenen når elevene kommer.

Du kan laste ned en redigerbar word-fil HER.
onsdag 23. november 2016

Stav for livet

Blir ofte inspirert når jeg leter på Pinterest, og der så jeg også et spill som handlet om staving. Jeg laget meg da en norsk versjon, og det har vært populært i min klasse på småtrinnet.

Du trenger å skrive ut ett spillbrett, og så må du ha en terning og spillebrikker.

I tillegg må du skrive ut en ordliste med 3- eller 5-bokstavsord. I begynnelsen brukte de den med 3, og så avanserte vi opp til 5 da elevene ble mer stødige lesere.

Når en elev kommer på et felt med en oppgave velger en av de andre ett av ordene på listen og leser det høyt uten å vise det. Den som har sin tur må da løse oppgaven, og om han klarer det får han stå. Om han ikke lykkes må han flytte et gitt antall plasser tilbake (reglene står på spillbrettet).


Du finner spillbrett og ordlister her.

Skriv ut, laminer og sett i gang.

Bokstavmemory

Til 1.trinn laget jeg et helt enkelt memoryspill for å øve på de store og de små bokstavene. Brikkene kan selvfølgelig også brukes til andre ting som å danne ord e.l.


Skriv ut sidene, klipp opp, laminer og klipp opp igjen. 

Du finner memory-spillet her.

PS: Kan være lurt å lime et farget ark på baksiden før du klipper opp slik at elevene ikke ser gjennom.

mandag 21. november 2016

Penskriftlekse og høyfrekvente ord

Vi slo sammen øving på høyfrekvente ord og penskrift til en lekse da vi jobbet med 100-ordslista på 2.trinn.

Hver uke fikk elevene et ark der læreren hadde skrevet inn ett høyfrekvent ord først på hver linje med blyant (før han kopierte opp arket til klassen). Elevene måtte så skrive over ordet og skrive det minst to ganger til. På baksiden av arket var det en annen oppgave som varierte fra uke til uke etter hvilke tema vi jobbet med. Alle arkene ble satt i en egen leksemappe slik at det var lett å holde orden på arkene og å følge med på utviklingen til elevene.
Da elevene ble mer stødige på skrivingen gikk vi over til å bruke ordet i en setning som elevene skulle skrive over og så gjenta en gang på frihånd.
Mal for penskriftlekser finner du her.

Jeg-bok

På min skole jobber vi mye med sosial kompetanse, og en av målene er at elevene skal kunne kjenne sine egne sterke sider og kunne si noe fint om seg selv.

Da vi jobbet med dette temaet på andre trinn laget alle elevene en liten bok om seg selv. På forsiden tegnet de seg selv og skrev navnet sitt. Inni boka skrev alle hva de var gode til. Noen skrev en liste av ord, mens de sterkere skriverne skrev setninger. Jeg lot også elevene hjelpe sidemannen om han/hun gikk tom for ting å skrive på listen sin.


I forkant av skrivingen snakket vi mye i klassen om at det ikke er negativt å vite sine egne sterke sider, og at det ikke er slik at alle er gode på alt. Noen er supre på fotballbanen, noen regner matte-stykker i en fei, noen er flinke til å hjelpe andre, noen synger veldig pent mens andre kan skrive lange og spennende fortellinger.

Det er viktig for alle å vite hva de er gode på, og det er viktig å få lov til å sette ord på dette uten at det kalles selvskryt eller man oppfattes som "kvalm".

Fil for å lage bok finner du her. Skriv ut tosidig, brett og la elevene sette i i gang med skrivingen.

Måling ute

Da vi skulle jobbe med meter og centimeter tok vi med oss målebåndene ut. Elevene finn jobbe i par og fikk selv velge hva de ville måle. Noen fant ut at en kongle var 4 cm mens en annen gruppe målte hele håndballbanen. Det var mye samarbeid, faglige diskusjoner og alle hadde noe å bidra med.Arbeids-arket elevene fikk med seg ut finner du her.

Slå den ut (multiplikasjons-spill)

Jeg har etter inspirasjon fra en amerikansk lærer på Pinterest laget opp noen enkle spill som er fine for å øve på multiplikasjon.

Det eneste du trenger for å spille er en 10-sidet terning og 16 markører av noe slag (8 av hver farge).
Nærmere forklaring står på spillbrettene.

Et av brettene:


Skriv ut sidene, del arkene i to, laminer og du er klar til å sette i gang.

Du finner spillet her.